K.H.P.V. Hämeenlinna on nyt vapaa ja itsenäinen

11.08.2023

K.H.P.V. Hämeenlinna on nyt vapaa ja täysin itsenäinen Veljeskunta!

K.H.P.V. Hämeenlinnan toimittua jo neljännes vuosisadan K.H.P.V.-aatetta kunnioittaen päätimme vapauttaa heidät ikeestämme, johon olivat vapaaehtoisesti hakeutuneet ensimmäisen Bacchus Primus Inter Paresinsa, nykyisen kunniapuheenjohtajansa Matti Matinkarin aloitteesta. 
K.H.P.V. Hämeenlinnan 25-vuotisjuhliin elokuun ensimmäisenä lauantaina hämeenlinnalaisVeljes Jussi Honkasaaren maatilan navetan ylisille asteli myös valtakunnallisen K.H.P.V. Suomen nelihenkinen delegaatio eli Harri Mannila B.P.I.P, Aimo Kankare B.E.D.C, Simo Rapeli B.S.T.U. ja Timo Pakkanen B.P.I.P.E. h. c. Todisteena totaalisesta ikeestä vapauttamisesta juhlivalle Veljeskunnalle luovutimme heille meidän neljän allekirjoituksin varustetun ”vapautuskirjan” jonka pohjana on Yhdysvaltain vuonna 1776 laadittu itsenäisyysjulistus.

Itsenäisyysjulistuksen myöntäminen Kohtuullisen Hutikan Pyhä Veljeskunta Hämeenlinnalle The unanimous Declaration of The Holy Brotherhood of Moderate Intoxication Hämeenlinna

Me, Kohtuullisen Hutikan Pyhä Veljeskunta Suomen edustajat, kokoontuneina yhteiseen kantapaikkaamme, vedoten Korkeimpaan hallinto-oikeuden Tuomariin aikomustemme oikeutuksessa, kaikkien K.H.P.V. Suomen Veljesten nimissä ja valtuuttamina annamme juhlallisesti tiedoksi ja julistamme, että tämä K.H.P.V. Hämeenlinna on, ja oikeuden mukaan tulisi olla vapaa ja itsenäinen veljeskunta, että se on vapautettu kaikesta uskollisuudesta K.H.P.V. Suomelle, ja että kaikki virallinen, alkoholipoliittinen yhteys näiden kahden osapuolen välillä on ja sen tulisi olla täysin purettu ja että vapaana ja itsenäisenä toimijana K.H.P.V. Hämeenlinnalla on täysi valta käydä alkoholipoliittisia sotia, solmia rauhoja, solmia liittoja, perustaa juoma- ja muita näihin yhteyksiin liittyviä liittoja, perustaa kauppasuhteita ja ryhtyä kaikkiin muihin tekoihin ja toimiin, joihin itsenäisillä Kohtuullisen Hutikan Pyhillä Veljeskunnilla on oikeus ryhtyä. Ja tämän julistuksen tueksi, luottaen vakaasti oppi-isämme ja Manalassa olevan kunniajäsenemme Ilmari Iki-Kiannon pyhään aatteeseen ja suojeluun, me lupaamme toinen toisillemme aatteellisen perintömme, osan nesteellistä omaisuuttamme täyden, 24-pullon olutkorin + 1 extrapullon muodossa ja kohtuullisen pyhän kunniamme.

Allekirjoittajina: Timo Pakkanen, Harri Mannila, Aimo Kankare ja Simo Rapeli

20230805_190935_(003).jpg